Preus

Federat

Inscripcions

41 Aplec Excursionista dels Països Catalans

Imagen Imagen

 

El 41 APLEC EXCURSIONISTA DELS PAÏSOS CATALANS, per delegació de la FEEC,  està organitzat, conjuntament, per les cinc Entitats excursionistes de Reus (en endavant “l’organització”):

Associació Excursionista Catalunya de Reus

Club Excursionista Reddis

Secció Excursionista del Centre de Lectura

Secció Excursionista del C. N. Reus Ploms

Secció Excursionista del Reus Deportiu

 

L’Aplec, per tradició i convicció, vol ser una trobada dels excursionistes de tots els Països de parla catalana, marcada per un esperit d’apropament, solidaritat, coneixença mútua i d’intercanvi de maneres de pensar, dins d’un espai de llibertat, i un ample marc de confluència i de convivència excursionista, d’intercanvi d’experiències, d’idees, d’opinions i de projectes.  Així com d’apropament entre les diferents entitats i grups que configuren el col·lectiu excursionista i també de coneixença entre els participants.

Alhora l’organització pretén donar a conèixer l’entorn natural de Reus (Montsant, Muntanyes de Prades i Serra de Llaberia), i també el cultural de la pròpia Ciutat i d’indrets emblemàtics propers.

Per aquest motiu, hem organitzat tot un seguit d’excursions, activitats culturals i trobades gastronòmiques i festives que possibilitin a tots els participants gaudir de l’Aplec i el compliment de la seva finalitat.

El fet d’inscriure’s a l’Aplec comporta l’acceptació d’aquests principis, així com de totes les instruccions i normes que emanin de l’organització.

Totes les excursions i les activitats culturals, així com el sopar de cloenda i el foc de camp tindran limitació de places, per la qual cosa, en cas de sobrepassar-se aquest límit, l’organització pot tancar les respectives inscripcions.

En cas de que  alguna de les excursions, o de les activitats culturals, així com el sopar de cloenda i el foc de camp, no assoleixin un mínim d’inscripcions, l’organització podrà anular la seva realització.

L’organització es reserva el dret d’admissió, així com el de modificar el programa previst si, per raons de força major, així ho creu convenient.

 

Gràcies per la vostra confiança i, amb el desig que gaudiu d’aquest Aplec, sigueu molt benvinguts.

 

Les Entitats Excursionistes de Reus


Trobareu tota la informació a la pàgina web de l’Aplec, consulteu-la !