Preus

Federat

Inscripcions

Curs Monitors d’Excursionisme

Imagen

L’Àrea de Formació convoca un curs de Monitors d’Excursionisme d’Entitat pels propers mesos d’abril a juny.

La figura del Monitor és la que dóna suport en la dinamització de les activitats que organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya que s’hi organitzen. A més, és el primer pas per ser formador benèvol mitjançant la titulació d’Instructor de l’especialitat.

Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin realitzar aquestes tasques dintre les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC i que ja hagin superat les proves d’accés al curs. L’objectiu del curs és donar coneixements tècnics i de seguretat per poder fer aquest suport en les activitats i a la vegada treballar eines de comunicació i per la dinamització de grups.

A continuació es presenten els detalls d’aquesta convocatòria:

Requisits d’accés:

  • Tenir el carnet federatiu de la FEEC del 2018.
  • Haver superat les proves d’accés al curs.

Calendari del curs:

  • 7 i 8 d’abril
  • 14 i 15 (sortida pràctica) d’abril
  • 5 i 6 (sortida pràctica) de maig
  • 12 i 13 (sortida pràctica) de maig
  • 19 de maig (jornada de reserva)
  • 2 i 3 de juny (avaluació)
  • 16 de juny (avaluació extraordinària, en cas de ser necessari)
  • El calendari pot ser subjecte a algun canvi. 

Durada del curs: El curs té una càrrega lectiva de 90 hores teòric – pràctiques. Un cop finalitzat i superat el curs cal fer 90 hores de pràctiques.

L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20 % del contingut teòric.

Places: Hi ha un màxim de 24 places i el mínim per fer el curs és de 12 inscrits.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques es comunicaran als inscrits a l’inici del curs, juntament amb el programa del curs. 

Preu d’inscripció: 180 €. El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

El termini d’inscripció serà el dia 29 de març i les places s’assignaran per rigorós ordre de pagament. En cas d’exhaurir-se les places abans del termini es comunicarà a la pàgina web de la FEEC.