Preus

Federat
Adult: 20 €
Infantil: 20 €

No federat
Adult: 23 €
Infantil: 23 €

Inscripcions

Passos de Gegant - 42 km

Llistat d˜inscrits

NOM * CLUB