Inscripció Prèvia per accedir a la SELECCIÓ D’ESCALADA

Imagen

La Selecció Catalana d’Escalada Esportiva és l’equip que intenta agrupar els esportistes referents de les competicions d’escalada dins del marc de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.


Per fer l’equip, a part dels Criteris de Selecció 2019 que s’adjunten a la circular, caldrà omplir un formulari d’inscripció. Un cop que l’esportista sigui preseleccionat/da caldrà que es presenti a una entrevista i a la convocatòria prèvia.


La primera convocatòria d’esportistes preselecionats/des, és realitzarà el proper 9 de febrer a la competició d’escalada en bloc que organitzarà l’Associació Esportiva Deu Dits.

Aquesta prova estarà inclosa dins del Calendari de competicions d’escalada Esportiva FEEC; el format de competició serà tipus open amb finals.

 

Requisits i documentació necessària:

- Tenir mínim 16 a l’any 2019.

-  Inscriure’s mitjançant el formulari d’inscripcions de la FEEC i emplenar tots els
camps obligatoris.

- Carnet federatiu FEEC del 2019 (mínim C).