PROVES D’ACCÉS CTEEC 2019

Imagen

 

A qui van dirigides:
- Esportistes nascuts/des des del 2000 al 2009, interessants en formar part del Centre de
- Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya.

Termini d’inscrpicions i documentació obligatòria:
- Inscripció mitjançant el gestor d’inscripcions FEEC.
- Autorització materna, paterna o del tutor/a legal per a menors de 18 anys.
- Carnet de la FEEC 2019 ( mínim C )
- Pagament de 10 euros en el moment de formalitzar la inscripció.


Les inscripcions estaran obertes fins del 23 de gener de 2019.


Documentació a entregar el mateix dia de la prova:
- Original del DNI.
- Carnet de la FEEC 2019.
- Autorització materna, paterna o del tutor/a legal per realitzar les proves físiques de
selecció. És necessari el document original per a participar en les proves de selecció.
Aquest document es troba al final d’aquestes pàgines.

Dia i lloc de les proves d’accés:
Les proves de selecció se celebraran el dia 26 de Gener de 2019 de 9.00h a 18.00h.
La ubicació de les proves es comunicarà als i les inscrites una vegada finalitzi el període
d’inscripció.


Material i dietes per fer les proves:
Roba adequada per la pràctica esportiva general (samarreta/pantalons d’esport, vambes).
Material obligatori i personal d’escalada: Casc, arnes, peus de gat i magnesi.
La FEEC no es farà càrrec de les dietes dels esportistes durant el dia de les proves.

LES PROVES D’ACCÉS

Proves específiques d’escalada: Realització de vàries vies de bloc de diferents estils.
(Valoració de l’escalada en bloc en desplom, placa, slab, “run&jump”, coordinació, compressió, etc).

Realització d’una o varies vies de dificultat. (Valoració del ritme d’escalada, xapatges, resistència, etc).
Proves de valoració d’habilitats motrius bàsiques i percepció corporal (coordinació, agilitat, equilibri…)
Es realitzaran varies proves, mitjançant circuits i tests per valorar l’agilitat, la coordinació, la percepció corporal i l’equilibri.

Proves de valoració de la Força d’extremitats superior i inferior. Es valorarà mitjançant
3 exercicis amb el propi pes corporal (Extremitat superior: flexió i extensió de braços.
Extremitat inferior: squat).


Proves de valoració de la Força dels Flexors de dits. Es valorarà mitjançant exercici de suspensions de dits. En funció de l’edat biològica (relacionada entre l’alçada de l’esportista dret i l’alçada del tronc assegut), i els anys d’entrenament acumulats fins al moment, es faran uns tests o uns altres, i se n’adaptaran les característiques (tamany de regleta, tipus de presa -només “romo”i/o “romo” + semiarqueig, amb descàrrega -ajuda de pes “a favor”- o amb càrrega -pes afegit al pes corporal...).


Proves d’Amplitud de Moviment (ADM). Es valoraran aspectes de l’ADM de l’articulació coxo-femoral (maluc) i de l’articulació de la cintura escapular (espatlla).


Prova de valoració psicològica i entrevista personal: Mitjançant una entrevista personal és valoraran els seus objectius i les seves competències.

Els esportistes estaran en tot moment acompanyats pel personal tècnic del CTEEC, i en cas
necessari, de personal extern.