Tornar al llistat d'inscripcions obertes

Preus

Federat

Inscripcions

PROVES D’ACCÉS A LA SELECCIÓ D’ESCALDA EN GEL

Imagen


6 i 7 Abril 2019

A qui van dirigides?

Esportistes nascuts/des des del 2001, interessants en formar part de la Selecció Catalana d’Escalada en Gel.


Termini d’inscripcions i documentació obligatòria:

- Inscripció mitjançant el gestor d’inscripcions FEEC.

- Carnet de la FEEC 2019 (mínim D).

- Pagament de 10 euros en el moment de formalitzar la inscripció.

- Currículum esportiu d’escalada en roca i en gel ( enviar a adjundirtecnica@feec.cat).


La inscripció estaran obertes fins el 31 de març de 2019


Documentació a entregar el mateix dia de la prova:

- Original del DNI

- Carnet de la FEEC 2019.

Dia i lloc de les proves d’accés:

La ubicació de les proves es comunicarà als i les inscrites preseleccionats/des una vegada finalitzi el període d’inscripció.


Material per fer les proves:

- Tots/es els/les esportistes preseleccionats/es hauran de dur el material específic per escalar en Gel.


LES PROVES D’ACCÉS:

Proves específiques d’escalada:

- Realització de dues rutes, una a vista i l’altre treballada. Les rutes estaran equipades.

- Mínim M8 escalada en gel.

Prova de valoració psicològica i entrevista personal:

- Mitjançant una entrevista personal és valoraran els seus objectius i les seves competències.

Avaluació final:

- S’avaluarà als i els esportistes sobre 10 punts repartits de la següent manera:

* 7 punts a la prova d’escalada ( Campana de Gauss). 4 punts a l’intent a vista i 3 al treballat.

* 3 punts per l’entrevista personal.