Preus

Federat

Inscripcions

2ª Nòrdic Walking La Selva - 2019

Imagen

Dins del Circuit Català de Caminades de Marxa Nòrdica 

30 de Juny de 2019

La Selva del Camp (Baix Camp) pel "Camí del Rec" i el "Camí de la Terrena" 

La 2a Nòrdic Walking La Selva és una activitat no competitiva que és defineix com: una excursió que es pot realitzar en la seva

totalitat practicant Marxa Nòrdica. Consisteix en caminar amb uns bastons especialment dissenyats per a aquesta activitat

esportiva amb una tècnica específica. Una correcta tècnica es basa en una progressió de passos i moviment dels braços,

avantbraços i mans, a les quals van subjectes els bastons específics per a la pràctica d’aquest esport, respectant la caminada

natural fent un ús actiu dels bastons.


Distància, desnivell i Lloc:

- Una distancia de 11,000 m.

- Un desnivell de +- 300 m.

- Discorre en la seva totalitat pel terme municipal de la vila de La Selva del Camp (Baix Camp) concretament pels camins de “La Terrena” i “El camí del Rec” SL-C 157. - La cota mínima és: 225 m.

- La cota màxima és: 420 m.

- La dificultat tècnica és pot considerar com a fàcil per una persona avesada a caminar en l’entorn natural.

- La concentració i sortida es farà en el parc Hort d’Iglèsies de La Selva del Camp.

- Hi hauran 2 avituallaments líquids I sòlids. Un a meitat del recorregut i un darrer a l’arribada.


Edat de participació:

• L’edat mínima per poder participar en el CCCMN és de 14 anys en el mateix dia del prova.

• Els menors de 18 anys a data de la prova estan obligats a lliurar a l’organització una autorització paterna o de tutor (adjuntada)

• Els menors de 16 anys a data de la prova estan obligats a anar acompanyats d’un adult durant tot el recorregut i el dret d’admissió recaurà a criteri de l’entitat.


Assegurança:

Assegurança Per participar a la 1ª La Selva Nòrdic Walking serà obligatori estar cobert per una assegurança amb la modalitat

adequada a la caminada i que només podrà ser:

• Carnet federatiu de la FEEC corresponent a l’any en curs.

• Assegurança temporal de la FEEC. L’assegurança temporal serà expedida pel Club Excursionista Arítjol en el moment de la inscripció.


Inscripcions i Preus:

- Les inscripcions s’obriran el dia 20 de maig de 2019 pels federats i el dia 3 de juny de 2019 pels no federats.

-  El tancament d’inscripcions a la 2ª La Selva Nòrdic Walking es farà a les 24:00 hores del dia 27 de juny del 2019.

- A partir d’aquesta data no es faran més inscripcions.

- Retorn import inscripcions. No més es retornarà l’import d’una inscripció, i abans del 24 de juny, en el cas de lesió i presentant el corresponent Certificat Mèdic. A partir del dia 25 de juny no es retornarà cap inscripció


Si necessiteu més informació, us podeu dirigir a la web de l’entitat organitzadora: https://www.aritjol.org/node/15918