Tornar al llistat d'inscripcions obertes

Proves d’accés Selecció d’Escalada Esportiva - Feec

Imagen

SELECCIÓ CATALANA D’ESCALADA ESPORTIVA


La selecció catalana d’escalada esportiva és l’equip que agrupa els i les esportistes referents de les competicions d’escalada dins del marc de la Federació

d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Objectiu: Formar un equip de competició en categoria absoluta, que representi a la FEEC en les diferents competicions oficials i d’altres susceptibles de participar

a nivell nacional o internacional.

L’Equip:La selecció la conformen un conjunt d’esportistes, en tendència a la paritat entre la categoria masculina i femenina. Aquest equip estarà format per un

grup tancat d’esportistes (grup A) i un altre de flexible "grup B", permetent l’entrada o sortida d’esportistes durant el transcurs de la temporada.


Procés d’accés a la Selecció d’Escalada Esportiva:

Els criteris de selecció dels esportistes de la Federació Catalana d’ Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) per a formar part de la Selecció Catalana d’Escalada Esportiva.

Requisits a complir:

- Tenir mínim 16 a l’any 2020. 

- Inscriure’s mitjançant el formulari d’inscripcions de la FEEC i emplenar tots els camps obligatoris.

- Carnet federatiu FEEC del 2020 (mínim C).

- Certificat mèdic d’aptitud física per escalada - El podeu adjuntar en l’enllaç del mail de confirmació que rebreu un cop feta la inscripció a través del gestor d’inscripcions.

- Autorització materna, paterna o del tutor/a legal per realitzar les proves (adjuntada en els Documents Tècnics)

- Els i les esportistes hauran de complir els requisits establerts pel Veïnatge civil Català.

- Haver participat de forma regular en competicions oficials d’escalada esportiva.

- No estar inhabilitat o inhabilitada per competir per la FEEC o per altres federacions autonòmiques, FEDME o IFSC.

- Tenir un grau elevat de compromís a nivell competitiu i amb la federació.

 

Dia i lloc de les proves d’accés: 

- Les proves de selecció se celebraran el dia 11 de Gener de 2020 

de 9.00h a 15.00h a la Sala Golem d’Arenys de Munt.

 

Termini i presentació de la documentació: El període d’inscripció finalitza el 8 de gener de 2020.

Criteris de selecció:

Quedaran seleccionats i seleccionades per a formar part de la selecció catalana aquells i aquelles esportistes que compleixin els següents criteris. 

Es valoraran els resultats obtinguts en quatre barems durant la temporada immediatament passada i la mateixa en les diferents competicions de més a menys seguint el següent ordre, així com la categoria ARC de l’esportista:


1. Campionat i Copa del Món de la IFSC:

Sub18/20: Top 24 Campionat del Món de la seva categoria.

Sub18/20: Finalista en una prova IFSC de la seva categoria.

Abosolut: Top 15 Campionat del Món.

Absolut: Finalista en una prova IFSC.

Absolut de 1r i 2n any: Top 20 Campionats del Món.

 

2. Campionat i Copa d’ Europa

Sub18/20: Top 12 Ranking Europeu Copa IFSC/Campionat Europa de la seva categoria.

Sub18/20: Finalista en una prova IFSC de la seva categoria.

Absolut: Top 10 Campionats Europeus.

Absolut de 1r i 2n any: Top 20 Campionats Europeus.

3. Campionat i Copa d’ Espanya

Sub18/20: Top-3 Ranking Final Copa FEDME de la seva categoria.

Sub18/20: Top-3 Campionat FEDME de la seva categoria.

Sub18/20: Finalista CAMPIONAT categoria ABSOLUTA FEDME.

Absolut: Podi Raking Final Copa o Campionats FEDME.

Absolut de 1r i 2n any: Finalista a totes les proves de Copa FEDME menys una i finalista a un Campionat.

4. Campionat i Copa de Catalunya

Sub18/20: Campió/ona de Catalunya de la seva categoria

Absolut: Campió/ona de Catalunya.

5. Categoria ARC

Sub18/20: Esportista ALT NIVELL.

ABSOLUTA: Esportista ALT NIVELL.

 

PROVES FEDME/IFSC 2019, cal haver aconseguit classificar-se en:

* ABSOLUT 1er ANY:Classificar-se com a mínim a UNA FINAL de la seva modalitat al llarg de la temporada (si ha estat amb la presència de tots els escaladors absoluts -no conten competicions amb absència d’escaladors per participar a IFSC).

* ABSOLUTA 2on ANY: FINALISTA de TOTES les proves FEDME EXCEPTE UNA.

* ABSOLUTA: FINALISTA de TOTES les proves FEDME EXCEPTE UNA + MÍNIM UNA MEDALLA ACONSEGUIDA EN ALGUNA D’AQUESTES PROVES.

L’Area Tècnica de la Federació, es reserva el dret de poder valorar altres ítems com la projecció esportiva o la idoneïtat d’un esportista per a una modalitat concreta.

 

Criteris de permenència: Els i les esportistes que formin part de la selecció es comprometen a:

- Participar representant a la FEEC a les proves dels calendaris oficials i altres competicions establertes, pactant un calendari amb cadascun dels components mirant de sumar els interessos del esportista i la federació. Només serà justificada l’absència per motius familiars que la família haurà de notificar, lesió certificada de l’esportista o per participar a una competició o concentració de major rellevància, que coincideixi en dates amb aquesta... (FEDME, IFSC).

- Participar a les concentracions de cap de setmana o tests de pretemporada que hagi estat convocat. Només serà justificada l’absència pel motius esmentats anteriorment.

- Representar els valors de l’equip (RESPECTE, bona educació, competitivitat, capacitat d’esforç, esportivitat, persistència, companyerisme...). No complir amb aquest criteri serà un FACTOR EXCLOENT, tot i complir qualsevol punt favorable a la selecció de l’esportista de la llista següent.

- En el cas de ser menor d’edat, aprovar el 85% de les assignatures del curs que s’estigui cursant (Si existeix un problema acadèmic concret, es valorarà amb els pares, mares i centre educatiu).