Tornar al llistat d'inscripcions obertes

Preus

Federat

Inscripcions

Curs d’Instructor de Curses per Muntanya 2020

Imagen

El Curs d’Instructor de curses per muntanya de la FEEC té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.


Competències:
- Dinamitzar les activitats de curses per muntanya dins de les entitats i els clubs excursionistes.

- Promoure les activitats de curses per muntanya a les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat (tècnica i material).

- Coordinar les activitats formatives a l’entitat i a la vegueria.

- Assessorar en les activitats relacionades amb les curses per muntanya.


Durada:
El curs tindrà una durada de 4 mesos, distribuïts amb un dissabte per la prova d’accés, 3 caps de setmana (de divendres tarda a diumenge matí) de teòrica i pràctica presencials i un dissabte d’avaluació pràctica - teòrica. La càrrega lectiva serà d’unes 93h repartides entre contingut online i presencial.


Dates i lloc de realització:

CONTINGUT:  DATA: LLOC:
Proves d’accés   29 Febrer 2020   Centre de Tecnificació Ripoll  
Contingut Pràctic i Teòric   

 

(4 caps de setmana)

3 - 4 - 5 Abril 

17 - 18 - 19 Abril  

1 - 2 - 3 Maig 

29 - 30 - 31 Maig

 

 Centre de Tecnificació de Ripoll
Contingut Online

 

 

www.formació.feec.cat
Pràctiques presencials  

A partir de la data de finalització del curs    

Al club o entitat FEEC que l’alumne esculli 

 

* El calendari detallat, estarà penjar al web de la FEEC apartat de formació, aquest pot estar subjecte a canvis.

 

Les places del curs s’assignaran per ordre d’inscripció i de recepció de la documentació amb un màxim de 30 inscrits. Si hi hagués més sol·licituds que places, tindríem preferència aquells esportistes que per currículum tenen més experiència en la matèria.

 

Requisits previs dels alumnes - requisits mínims per apuntar-se en aquests cursos:

- Tenir més de 18 anys al dia de la formalització de la inscripció del curs.

- Estar en possessió de la llicència federativa FEEC (modalitat C) de l’any en curs.

- Superar la prova d’accés i aportar un certificat mèdic o prova d’esforç podeu adjuntar el certificat o la prova d’esforç en el mail de confirmació que rebreu un cop feta la inscripció o bé enviant-lo al següent mail: certificats.medics@feec.cat

- Es valorarà l’experiència com a corredor. – Currículum.

- Està en possessió del Nivell I d’Excursionisme, Monitor d’Excursionisme o superior en qualsevol de les seves especialitats o Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (aquest hauran de realitzar un curs posterior d’un cap de setmana específic de muntanya).


Tots els que no disposin de les titulacions necessàries per realitzar el curs tindran fins uns màxim de 2 anys després de la data de matriculació per presentar el títol, per tal de poder tramitar el certificat d’Instructor de Curses per Muntanya.


Continguts:

* Història de les Curses per Muntanya.

* Context actual de les Competicions de Curses per Muntanya.

* Normatives i condicions del medi en el que es desenvolupen les Curses per Muntanya.

* Reglament i organització de curses per muntanya.

* Iniciació a les Curses per Muntanya.
* Tècnica i Tàctica de les Curses per Muntanya I i II.

* Preparació física de les Curses per Muntanya I i II.

* Material en Curses per Muntanya.

* Prevenció de lesions.

* Seguretat.

* Nutrició.

* Psicologia i psicopedagogia aplicada a les curses per muntanya.

* Desenvolupament professional.

* Esport adaptat.


Inscripció i termini:

La inscripció i el pagament s’ha de realitzar abans del 19/03/2019 a través de la plataforma d’inscripcions de la FEEC . Pel que fa els tècnics, hauran de fer arribar la documentació per correu a (area.formacio@feec.cat)

 

Preu:

El preu del curs és de 350€.


Professorat:

- Jordi Marimon – Fundador i seleccionador de la Primera Selecció de Curses per Muntanya i Fundador de la ISF (International Skyrunning Federation)

- Martí Riera – Àrbitre de Curses per Muntanya
- Ferran Sayes – TD2 de Mitja Muntanya i Geògraf
- Jordi Pàmies – Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
- Pere Rullan – Director del Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya i Seleccionador Català de Curses per Muntanya
- Gil Orriols – Director del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya
- Fernando Rosa – Tècnic Seleccionador de Curses per Muntanya i Tècnic del Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya
- Maria Antonio – Llicenciada en Fisioteràpia i Osteopatia i ex fisioterapeuta de la Selecció Catalana de Futbol
- Oriol Rodriguez – Físic i Meteoròleg
- Creu Roja – Seguretat (Primers Auxilis)
- Daniel Brotons – Doctor de la FEEC
- Salvador Sarrà- Doctor de la FEEC
- Alvaro Zabaco – Nutricionista
- Saül Alcaraz – Psicòleg de l’Esport  i Doctor en Psicologia de la Salut i de l’Esport.
- Daniel Vergara – TD2 de Mitja Muntanya
- Sergi Mingote – Alpinista
- Laura Orgué – Esportista d’Èlit


Avaluació:

Al final de la formació s’haurà de superar una avaluació teòrica i pràctica, així com un còmput d’hores de pràctica específica dinamitzant un grup de curses per muntanya.
L’assistència a les sortides pràctiques, teòriques presencials i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20 % del contingut teòric.


Pràctiques:

Un cop finalitzat el curs, els alumnes hauran de fer unes pràctiques de 90h en qualsevol entitat FEEC.
Aquestes podran ser convalidades en cas que l’entitat o club certifiqui haver complert amb aquestes hores. La FEEC proporcionarà als alumnes que ho desitgin diferents entitats repartides per tot Catalunya per fer les pràctiques.

 

Allotjament:

Algunes classes teòriques es faran a l’hotel de la Solana del Ter de Ripoll, on qui vulgui
allotjar-se tindrà un preu reduït indicant que es alumne del curs.


Contacte i informació:

- Per més informació contactar amb ecam@feec.cat o consultar el web de la FEEC.
- Els alumnes que superin el curs obtindran el títol federatiu d’instructor de curses per muntanya. Aquesta titulació federativa té com objectiu formar persones que voluntàriament donen suport i organitzen activitats de les entitats i club excursionistes de la mateixa Federació.